1. Serveis
  2.  » Formulació magistral

Fórmules magistrals

Una fórmula magistral és un medicament destinat a un pacient específic, preparat pel farmacèutic, o sota la seva direcció, per complimentar expressament una prescripció mèdica detallada de les substàncies medicinals que inclou, segons les normes tècniques i científiques de l’art farmacèutic.

A la nostra farmàcia, elaborem fórmules magistrals, sota prescripció mèdica, i preparats oficinals, entre ells: càpsules, comprimits, solucions, detergents, xarops, suspensions, emulsions, gels, pomades, supositoris, òvuls, barres labials i epidèrmiques i col·liris estèrils.